All posts by freeniewithrain

strong,strong and strong

Một ngày mưa

wpid-images-1.jpeg

    Một người bạn của tôi đã cảnh báo rằng bên ngoài trời đang mưa và khuyên thay vì đi xem mấy shop quần áo thì hãy ở nhà nằm ngủ cho sướng. Thế là, tôi đã có một giấc ngủ ngon lành.

     Cà phê phủ màu nâu trắng đầy cốc

Tôi thương anh vô cùng…

      I cant take back the words i’ve never said.

 

 

Advertisements

Mây..

Cảm thấy nhẹ nhàng.Biết thế nào là hạnh phúc thầm lặng.Quá đủ rồi.Chẳng muốn gì nữa.Bầu trời rộng đủ để con người ta cảm nhận được tự do.
Cảm thấy như đang hòa vào bóng tối.Tan biến.Kết thúc.Không còn gì nữa  … Đó là thứ Tự do hoàn toàn?
Bóng tối.Đen.

image

Để mọi thứ không hiện hữu.Để mất đi phương hướng,tính toan,..vì đâu còn biết gì?Thế cũng hay..
Mây sáng đi rồi.Còn lại khoảng trời đêm.Qua cửa sổ.
Hạnh phúc
Tôi đi ngủ đây.:v

Mây..

Cảm thấy nhẹ nhàng.Biết thế nào là hạnh phúc thầm lặng.Quá đủ rồi.Chẳng muốn gì nữa.Bầu trời rộng đủ để con người ta cảm nhận được tự do.
Cảm thấy như đang hòa vào bóng tối.Tan biến.Kết thúc.Không còn gì nữa  … Đó là thứ Tự do hoàn toàn?
Bóng tối.Đen.

image

Để mọi thứ không hiện hữu.Để mất đi phương hướng,tính toan,..vì đâu còn biết gì?Thế cũng hay..
Mây sáng đi rồi.Còn lại khoảng trời đêm.Qua cửa sổ.
Hạnh phúc
Tôi đi ngủ đây.:v